TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE
Osnovni uslov za postizanje visokih prinosa u proizvodnji krompira je upotreba kvalitetnog semenskog kropira. Izbor sorte treba uskladiti sa ciljem proizvodnje. 
Po mogućnosti koristiti rastresita, plodna i duboka zemljišta. Jesenja prepriprema zemljišta (freziranje i oranje) poželjna radi izmrzavanja i stvaranja rastresite strukture. Bolji prinosi proizvodnje postižu se upotrebom mineralnih đubriva sa povećanim sadržajem kalijuma (8 : 16 : 24 ili 10 : 20 : 30) u količini od 1200 - 1500 kg.
Naklijavanje započeti 30 dana pre sadnje na temparaturi od 12 - 18 stepeni. Dužina klice poželjna od 10 do 15 mm. Sadnju obaviti kada zemljište na dubini od 10 cm postigne temperaturu od 7 - 8 stemepi C. Količina potrebnog semena zavisi od kalibraže krtola i gustine sadnje. Za optimalnu proizvodnju (međuredno rastojanje oko 70 cm, rastojanje krtola u redu 30 cm) potrebno je oko 2500 kg semena kalibraže 35 - 55 mm. Dubina sadnje u proseku 5 - 10 cm. Krompir tokom proizvodnje treba negovati - suzbiti korovske biljke, jer one "kradu" hranu i vodu biljci krompira i guše njen razvoj. Prvo okopavanje obaviti kada biljka dostigne visinu od 5 - 10 cm. Ogrtanje treba obaviti kada biljka krompira dostigne visinu od 15 - 20 cm (oko 7 dana po okopavanju). Ako usev kropira izgleda neuhranjen (bledo zelena boja) pri ogrtanju između redova (kada spadne rosa) može se izvršiti prihranjivanje amonijačno - nitratnim đubrivom.
Navodnjavanje je mera kojom se u značajnoj meri može umanjiti uticaj suše. Najveće potrebe za vodom biljka krompira ima u fazi zametanja krtola (3 - 5 sedmica po nicanju) i u fazi nalivanja krtola (6 - 10 sedmica po nicanju). Jedan dan pre navodnjavanja krompir treba preventivno zaštititi od plamenjače primenom fungicida sistemičnog dejstva. 
Najbolja zaštita proizvodnje od brojnih bolesti i štetočina postiže se sadnjom kvalitetnog semenskog krompira.Za dobru proizvodnju (pored kvalitetnog semena) potrebna je i kvalitetna zaštita od raznih polesti i štetočina. Najbolja je preventivna zaštita odgovarajućom tenikom i odgovarajućim preparatom. 
Krompir se vadi kada su krtole tehnološki zrele (oko 10 dana po sušenju cimine) po umereno toplom i suvom vremenu.

Image