Privredno društvo „STEVANIĆ“ D.O.O. Ivanjica, osnovano je 27.07.2000. god. Osnovna delatnost je proizvodnja, dorada i plasman  semenskog i merkantilnog krompira. 


Semenski i merkatilni krompir se proizvodi na planinskom području opština Ivanjica i Sjenica na nadmorskim visinama od 1200 - 1300 m, u izuzetno kvalitetnim uslovima - zdrave i nezagađene površine, uz povoljne klimatske prilike. 


Proizvodnja je kontrolisana od nadležnih poljoprivrednih stručnih  službi i instituta. Dorada, pakovanje i deklarisanje semenskog krompira na 10kg, kalibraža 28/35 i 35/55, takođe je kontrolisana od nadležnih službi. 


Skladište je namenski napravljeno za sigurno i dugotrajno čuvanje i isporuku kvalitetnog semenskog i merkantlnog krompira u svim vremenskim uslovima.